Icchokusen Moukon
    Icchokusen Moukon
    Alternate names: Moudama Chokusen, Moukon Icchokusen, Moukon Iccyokusen
    Birthday: Unknown
    Family name: 毛魂
    Given name: 一直線