Miki Araya
  Miki Araya
  Alternate names: 新也美树
  Birth Place: Saitama Prefecture, Japan
  Birthday: Nov 21
  Family name: 新也
  Given name: 美樹
  Gender: Female
  Blood Type: O
  Zodiac: Scorpio
  Likes: Cloudy days
  Dislikes: Sunny days