Daisaku Tsuru
    Daisaku Tsuru
    Birthday: 1968
    Family name: 都留
    Given name: 泰作
    Twitter: @dtsuru