Hiroyuki Kaidou
    Hiroyuki Kaidou
    Birthday: 1970
    Family name: 海童
    Given name: 博行