Kouichi Ohnishi
    Kouichi Ohnishi
    Birthday: Unknown
    Family name: 大西
    Given name: 巷一
    Also known as: Azuma Kenji (東 犬二).