Kazuya Kudo
    Kazuya Kudo
    Alternate names: KUDO Kazuya
    Birthday: Unknown
    Given name: 工藤かずや