Ikuko Ito
    Ikuko Ito
    Birthday: 1961
    Family name: 伊藤
    Given name: 郁子