DAIGO
    DAIGO
    Birthday: Unknown
    Also known as: Katou Daigo

    He is also an assistant for Hiroyuki Takei, helping on works such as Shaman King, Ultimo, and Jumbor.