Koota
    Koota
    Alternate names: Kota, Kouta
    Birthday: Unknown
    Family name: コータ