Shinji Sadakane
    Shinji Sadakane
    Birthday: Unknown
    Family name: 定金
    Given name: 伸治