Hanamaru Nanto
    Hanamaru Nanto
    Other names: Taihen Yoku Dekimashita; Hanamaru Noto
    Website: http://tydk.sakura.ne.jp/
    Most famous for illustrating the Kaze no Stigma lightnovels.

    Hanamaru Nanto is also a member of the doujinshi circle Taihen Yoku Dekimashita.