Atsuto Shinozuka
  Atsuto Shinozuka
  Associated Names: Makuu Gundan
  Birthday: Unknown
  Family name: しのづか
  Given name: あつと
  Circle(s): Makuu Gundan (魔空軍団).