Enji Arai
    Enji Arai
    Birthday: Unknown
    Family name: 新井
    Given name: 円侍