Shigeyasu Takeno
    Shigeyasu Takeno
    Birthday: Unknown
    Family name: 武野
    Given name: 繁泰