Juusei Minami
    Juusei Minami
    Birthday: Unknown
    Family name: 南十
    Given name: 字星