Muneaki Taoka
    Muneaki Taoka
    Birthday: Unknown
    Family name: 田岡
    Given name: 宗晃