Shinogi Kazanami
    Shinogi Kazanami
    Birthday: Unknown
    Family name: 風波
    Given name: しのぎ