Arata Hachijou
    Arata Hachijou
    Birthday: Unknown
    Family name: 八条
    Given name: 新