Misaki Saitou
  Misaki Saitou
  Birth Place: Sapporo, Japan
  Birthday: Feb 27, 1973
  Family name: 斎藤
  Given name: 岬
  Website: http://www.linkclub.or.jp/~misaki-2/
  Gender: Female