Yoshikadu Hamada
  Yoshikadu Hamada
  Alternate names: Y no Shokutaku, Yoshikazu Hamada
  Birthday: 1977
  Family name: 浜田
  Given name: よしかづ
  Pixiv: #2675549
  Twitter: @yoshikadu2010
  Website: http://www.yoshikadu.com/
  Youtube: yoshikadu2011
  Gender: Male 
  Birth place: Saitama Prefecture, Japan  
  Doujin circle: Y no Shokutaku