Maki Sasaki
    Maki Sasaki
    Birthday: Oct 18, 1946
    Family name: 佐々木
    Given name: マキ
    Zodiac: Libra