Hakaru Takagi
    Hakaru Takagi
    Birthday: Unknown
    Family name: 高城
    Given name: 計