Shinsaku Kamimura
    Shinsaku Kamimura
    Birthday: Unknown
    Given name: カミムラ晋作