Daisuke Shido
    Daisuke Shido
    Birthday: Unknown
    Family name: 士土
    Given name: 大介