Kanta Mogi
    Kanta Mogi
    Birthday: Unknown
    Family name: 茂木
    Given name: 完田