Miria Akagi
  Miria Akagi
  Age: 11
  Height: 140 cm
  Weight: 36 kg
  Birthday: April 14
  Blood type: AB
  B-W-H: 75-55-78
  Hobbies: Chatting

  Pictures

  View All