Zenjirou Yamai

Due to possessing space-time magic, Zenjirou marries Aura, queen of the Carpa Kingdom, in another world.

Mangarock Logo

Zenjirou Yamai

Due to possessing space-time magic, Zenjirou marries Aura, queen of the Carpa Kingdom, in another world.