• sms_failed
    Report Issue

Hiramasa Tsuzaki

Hiramasa Tsuzaki

Main character in Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.