Namiko Nozaki
    Namiko Nozaki

    The onee-san of the group. Takes care of people.