• sms_failed
    Report Issue

Takuto Shindou

Takuto Shindou

Team captain of Raimon's soccer club, also known as the genius "God Takuto."