Mirei Fukurou

Theater club president. She has feelings for Yoichi.

Pictures
Mangarock Logo

Mirei Fukurou

Theater club president. She has feelings for Yoichi.

Pictures