Shirou Kurai

Shigyou Yuuyami's father, a producer of the "Esper Shounen" program.

Mangaography
Mangarock Logo

Shirou Kurai

Shigyou Yuuyami's father, a producer of the "Esper Shounen" program.

Mangaography