Suguru Daidouji

An unlucky guy who is in love with Riu.

Mangarock Logo

Suguru Daidouji

An unlucky guy who is in love with Riu.