Yui Kunizaki

Mitsuko's son. He can see spirits.

Mangarock Logo

Yui Kunizaki

Mitsuko's son. He can see spirits.