Wataru Yukimizo

He is working part-time as a programmer.

Mangarock Logo

Wataru Yukimizo

He is working part-time as a programmer.