Taro Hoshino

Haru, Natsu, Fuyu, and Aki's father. Works at a bakery.

Mangarock Logo

Taro Hoshino

Haru, Natsu, Fuyu, and Aki's father. Works at a bakery.