Yui Nanasato
    Yui Nanasato
    She is a gravure idol and Katsuragi Shouta's first love crush.