Shimizu

He is a member of the powerhouse Sudou Water Polo Club.

Mangarock Logo

Shimizu

He is a member of the powerhouse Sudou Water Polo Club.