Dousan Saitou

Kichou's father, the feared Viper of Mino.

Pictures
Mangarock Logo

Dousan Saitou

Kichou's father, the feared Viper of Mino.

Pictures