Shoutarou Ninomiya
    Shoutarou Ninomiya
    Father of Youta and Ryouta.