• sms_failed
    Report Issue

Sakuta Gotou

Sakuta Gotou

Sakuta is the main male protagonist of the series, he always wears his earphones.