Eishi Toyoda
    Eishi Toyoda
    Head of the Toyoda, sworn enemy to the Toujou family. He has feelings for Kanade.