Hitaki
    Hitaki
    Kagetora's comrade who wants to take Kagetora's life.

    Pictures

    View All