Hitaki

Kagetora's comrade who wants to take Kagetora's life.

Pictures
Mangarock Logo

Hitaki

Kagetora's comrade who wants to take Kagetora's life.

Pictures