Masaaki Oki

An officer of the Kabuto Syndicate.

Mangarock Logo

Masaaki Oki

An officer of the Kabuto Syndicate.