Highway★Star

Highway★Star

423
0
All Info
Genres
Comedy, Seinen, Drama, Slice of Life
Description
1. Kazoku 2. Sukatto Sukkiri 3. Sakai Sanchi no Yukie-chan 4. Suzume ga Chuu 5. Highway★Star 6. Tenmou Kaikai so ni shite Morasazu 7. Tsuya no Ato Saki 8. Seisou 9. Ashita no Yakusoku 10. Sayonara no Omiyage
Authors
Katsuhiro Otomo
art
story
Other Facts
Published
Aug 1975 to Oct 1978
Serialization
Manga Action
Where to read
You can read the official version of this title legally here:
Mangarock Logo
Highway★Star

Highway★Star

423
0
All Info
Genres
Comedy, Seinen, Drama, Slice of Life
Where to read
You can read the official version of this title legally here: