• sms_failed
    Report Issue

Highway★Star

1 chapters | Ongoing | Rank 16648
1. Kazoku
2. Sukatto Sukkiri
3. Sakai Sanchi no Yukie-chan
4. Suzume ga Chuu
5. Highway★Star
6. Tenmou Kaikai so ni shite Morasazu
7. Tsuya no Ato Saki
8. Seisou
9. Ashita no Yakusoku
10. Sayonara no Omiyage

Artwork


Other Facts

PublishedAug 1975 to Oct 1978
SerializationManga Action
Last UpdatedJuly 21, 2017
LanguagesEnglish, Japanese
Other namesKazoku, ハイウェイ★スター, Sukatto Sukkiri, Sakai Sanchi no Yukie-chan, Suzume ga Chuu, Tenmou Kaikai so ni shite Morasazu, Tsuya no Ato Saki, Seisou, Ashita no Yakusoku, Sayonara no Omiyage

Chapters

Chapter 1: FamilyAugust 30, 2016