• Report Issue

Hitotsu no Koi no Hajimari

7 chapters | Completed | Rank 1895
1. Hitotsu no Koi no Hajimari (Beginning of love)
2-3. Hitotsu no Koi no Ikisaki
4-6. Gohoubi wo Ageyou
7. Hitotsu no Koi no Nichijou

Artwork

Authors

Chapters

Chapter 6.5
July 21, 2017
Chapter 6
July 21, 2017
Chapter 5
July 21, 2017
Chapter 4
July 21, 2017
Chapter 3
July 21, 2017
Chapter 2
July 21, 2017
Chapter 1
July 21, 2017

Other Facts

PublishedOct 31, 2013 to Nov 29, 2014
Serializationdrap
Last UpdatedJuly 21, 2017
LanguagesEnglish, Japanese
Other namesBeginning of love, Hitotsu no Koi no Ikisaki, ひとつの恋のはじまり, Gohoubi wo Ageyou