• sms_failed
    Report Issue

Asanaga Fuugetsu, Shodouka desu.

5 chapters | Completed | Rank 1708
1-3. Asanaga Fuugetsu, Shodouka desu.
4. Junan wa Mushiro Kokokara desu
5. Inu ni Shite Kudasai!
6. Sore kara no Furare Otoko no Tomoyuki-kun

Artwork


Other Facts

PublishedJun 2010 to Sep 13, 2012
SerializationHanaoto
Last UpdatedJune 13, 2017
LanguagesEnglish, Japanese
Other namesTomonaga Fuugetsu, Shodouka desu., 朝長風月、書道家です。, Junan wa Mushiro Kokokara desu, Sore kara no Furare Otoko no Tomoyuki-kun