Kyoko Hirata
    Kyoko Hirata
    Birthday: Unknown
    Family name: 平田
    Given name: 京子