Takeshi Okazaki
  Takeshi Okazaki
  Alternate names: Hapoi-docoro, Hapoi-dokoro
  Birthday: Aug 29, 1967
  Circle(s): Hapoi-dokoro
  Gender: Male
  Twitter: https://twitter.com/hapoi
  Website: http://hapoi.sakura.ne.jp/
  Zodiac: Virgo
  Former assistant of Matsumoto Izumi and Asamiya Kia.