Natsuko Hamaguchi
    Natsuko Hamaguchi
    Birthday: Apr 16
    Gender: Female
    Other names: Nacchan
    Website: http://www1.parkcity.ne.jp/ntm416/